Ważne jest aby sprzęt który uległ zalaniu dostarczyć do serwisu jak najszybciej i nie próbować zatajać tego faktu. Tylko szybkie oczyszczenie elektroniki umożliwi jej poprawne i długie działanie.